Vietnamese

Tiếng Việt

Nếu bạn nghĩ rằng bạn bị đối xử bất công có nguyên do là vì:

 • Giới tính
 • Hoàn cảnh quan hệ luyến ái
 • Tình trạng thai nghén
 • Tình cảnh nuôi con
 • Đang cho con bú mẹ
 • Tuổi tác
 • Sắc dân
 • Tật nguyền
 • Tôn giáo
 • Quan điểm hay hoạt động chính trị
 • Hoạt động công đoàn
 • Hoạt động tình dục trong phạm vi pháp luật
 • Công khai giới tính của mình
 • Phương hướng ưa chuộng tình dục riêng của mình
 • Trách nhiệm của mình với gia đình

tại

 • Noi sở làm
 • Nơi học hành
 • Nơi cư trú
 • Lúc nhận hàng hay dịch vụ (hay trong những lĩnh vực khác trong đời sống xã hội  của bạn)

Xin hãy điện thoại cho Ủy Ban Chống Kỳ Thị số 1300 130 670 để biết thêm tin tức.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tin tức tài liệu về sự quấy rối tình dục, và sự lăng mạ vì lý do chủng tộc, vì lý do tôn giáo, vì bạn công khai giới tính hoặc vì bạn có phương hướng ưa chuộng tình dục riêng.

Chúng tôi có văn phòng ở Brisbane, Rockhampton, Townsville và ở Cairns và có thể cung cấp phiên dịch nếu cần.

Version : July 2003