Serbian (SRPSKI)

Srpski

Ako smatrate da se nepravedno postupalo sa vama na osnovu:

 • pola,
 • bračnog statusa,
 • trudnoće,
 • roditeljskog statusa,
 • dojenja,
 • godina starosti,
 • rase,
 • fizičke i mentalne nesposobnosti,
 • religijskog uverenja ili delovanja,
 • političkog uverenja ili delovanja,
 • sindikalne aktivnosti,
 • zakonom dozvoljene seksualne aktivnosti,
 • polnog identifikovanja,
 • seksualnosti,
 • porodičnih obaveza

na

 • radnom mestu,
 • tokom skolovanja,
 • mestu stanovanja,
 • tokom primanja robe i usluga (ili u nekom drugom području javnog zivota).

Za vise informacija nazovite Komisiju za Antidiskriminaciju (Anti-Discrimination Commission) na telefon: 1300 130 670.

Mozemo vam takođe dati informacije o seksualnom napastovanju kao i klevetanju na nacionalnoj i verskoj osnovi, te po osnovu polnog identifikovanja.

Nase kancelarije su u Brisbane-u, Rockhampton-u, Townsville-u i Cairns-u, a ako Vam je potrebno, mozemo obezbediti i tumača.

Version : July 2003