Polish

Polski

Osoby, które uważają, że zostały niesprawiedliwie potraktowane ze względu na:

 • swoją płeć
 • związek, w którym się znajdują
 • ciążę
 • status rodzicielski
 • karmienie piersią
 • wiek
 • rasę
 • niepełnosprawność
 • wyznawaną religię lub działalność religijną
 • działalność związkową
 • przekonania lub działalność polityczną
 • zgodną z prawem aktywność seksualną
 • tożsamość płciową
 • orientację seksualną
 • lub obowiązki rodzinne

 w kwestiach dotyczących:

 • zatrudnienia,
 • edukacji
 • zakwaterowania
 • nabywania towarów lub usług (lub innej sfery życia publicznego),

powinny zadzwonić do Komisji Antydyskryminacyjnej (Anti-Discrimination

Commission) pod numer 1300 130 670, aby uzyskać więcej informacji.

Udzielamy także informacji na temat molestowania seksualnego i szkalowania ze względu na przynależność rasową, religijną, tożsamość płciową lub orientację seksualną.

Mamy biura w Brisbane, Rockhampton, Townsville oraz Cairns i w razie potrzeby zapewniamy pomoc tłumacza.

Version : July 2003