Maori - Cook Is

Mei the mea e, te kite nei koe e kare e tau ana te akono'anga a tetai ke iakoe no te mea no to'ou

 • Turanga tane - vaine;
 • Turanga piri'anga tane -vaine;
 • Nui tamariki;
 • Turanga metua;
 • Angai'anga u mama;
 • To'ou mataiti;
 • To'ou enua anau;
 • Me e pirikoki toou;
 • Taau akono'anga pure;
 • To'ou irinaki kavamani;
 • Kopapa i te tauturu i te tikianga o te aronga anga'anga;
 • Piri'anga inangaro o te kopapa;
 • Akairo'anga kopapa;
 • Anga'anga kopu tangata;
 • Turanga ori'anga

I roto i taau:

 • Nga'i anga'anga;
 • Turanga apii;
 • 'i noo'anga;
 • Rauka'anga i tetai au apinga e tetai au ravenga tauturu

Ringi atu i te kopapa o te ANTI DISCRIMINATION COMMISSION OF QUEENSLAND, i runga i teia numero tereponi 1300 130 670.

Teia katoa te au tuatua akakite no runga i te turanga kanga i te piri'anga tane - vaine; akaapa'anga no toou kapua'anga, taau akono'anga; toou piri'anga tane-vaine e tetai uatu tu pirianga; e te turanga tama - tamaine.

E au opati to matou i Brisbane, Rockhampton, Townsville e Cairns. E au peapa tuatua akakitekite katoa ta matou i roto i te au reo tukeke, e ka rauka katoa ia matou i te apai mai i tetai tangata uri reo me ka inangaro koe i te reira.

Version : October 2006